webPortal STIJENA

Svjetska banka: U 2013. ekonomski rast u BiH 0,5 posto

Bosnu i Herceovinu u 2013. o?ekuje skroman ekonomski rast od 0,5 posto, što je bolje nego 2012. (nula posto), a lošije nego 2011. (1,3 posto), navedeno je u novom izvještaju Svjetske banke "Jugiosto?na Evropa: Redovni ekonomski izvještaj br. 3" koji je prezentiran danas u Sarajevu putem videolinka iz Washingtona.

Izvještaj predvi?a da ?e ekonomije šest zemalja jugoisto?ne Evrope (Albanije, BiH, Crne Gore, Kosova, Makedonije i Srbije - SEE6), posmatrano u cjelini, zabilježiti pad od 0,6 posto u 2012. te se napominje da se suo?avaju s velikim rizicima na pragu 2013., s o?ekivanim rastom od 1,6 posto u narednoj godini.
 
Prednosti BiH u odnosu na zemlje regije su: definiran makroekonomski plan do 2014., koji osigurava makrostabilnost, vanjski dug manji od prosjeka i stabilan finansijski (bankarski) sektor.
 
Nedostaci su najniži rast BDP-a u 2010. i 2011. i najniže direktne strane investicije te slab poslovni ambijent i najniže rangiranje suverenog rejtinga.
 
Istaknuto je da poseban problem u 2013. predstavljaju rizici po pitanju oporavka eurozone i visoke cijene standardiziranih proizvoda na me?unarodnim tržištima, na šta su sve zemlje SEE6 veoma osjetljive.
 
Rizik novog "šoka" cijena hrane, tako?er, mogao bi da pove?a siromaštvo i izvrši dodatni pritisak na srednju klasu.
 
- U ovakvom okruženju, potrebno je da vlade na zapadnom Balkanu provodu reforme koje doprinose dugoro?nom rastu i otvaranju novih radnih mjesta, rekao je vode?i ekonomist Svjetske banke i koordinator za ekonomsku politiku za zapadni Balkan i glavni autor izvještaja o SEE6 Željko Bogeti?.
 
Naglasio je da je najhitnija i najpotrebnija intenzivnija reforma javne politike da bi se smanjio javni dug i ubrzale strukturne reforme, posebno u upravljanju javnim sektorom, investicijskoj klimi i tržištima rada.
 
Za Bosnu i Hercegovinu to zna?i nastojati održati fiskalnu disciplinu i unaprijediti koordinaciju fiskalne politike te provesti mjere usmjerene na smanjenje optere?enja privatnog sektora u cilju podrške stvaranju novih radnih mjesta.
 
Od kratkoro?nih prioriteta za BiH istaknuto je održavanje fiskalne discipline i unapre?enje koordinacije fiskalne politike, pove?anje efikasnosti javne potrošnje (smanjiti potrošnju na plate i usmjeriti socijalnu pomo? na najsiromašnija oma?instva) te unapre?enje poslovnog ambijenta.
 
Dugoro?no je neophodno smanjiti javni dug, raditi na fiskalnim i demografskim izazovima(održivost zdravstvenog i penzionog sistema, ve?a izdvajanja za javne investicije) i poboljšati poslovni ambijent za promociju doma?ih i stranih investicija.

Fena

Pro?itajte i.....

Written on 12/08/2013, 14:41 by emir
kroz-prozor-izbacili-zastavu-bih-u-autu-punom-djece-autoputem-jurili-200-kmhNa internetu se danas pojavio amaterski video snimak pod nazivom "Reprezentating Bosna i Hercegovina" u kojem se šest mladih ljudi vozi vrtoglavom brzinom autoputem u BiH. Treba naglasiti da se n...
Written on 25/03/2013, 10:39 by emir
objavljena-nova-lista-nesigurnih-artikala-djeciji-proizvodi-najopasnijiAgencija za nadzor nad tržištem BiH objavila je listu "proizvoda pod lupom" na našem tržištu za teku?u godinu. Listu ?ini 70 neprehrambenih proizvoda, uglavnom za dje?iju upotrebu. U poje...
Written on 08/12/2014, 22:13 by emir
zivinice-lovci-za-jedan-dan-ubili-sest-vukova?lanovi Lova?kog društva Toplice iz Živinica u nedjelju su tokom lova na Djedinjskoj planini ubili ?ak šest vukova, što je slu?aj koji se ne pamti Lovci LD Toplica Živinice iz Podgajeva, Dje...
left

Zabava

Linkovi