webPortal STIJENA

Vlasti BiH uputile su novo pismo namjere MMF-u u kome navode da je ekonomska situacija danas teža nego u vrijeme kada je sklopljen aranžman sa tom me?unarodnom finansijskom institucijom, tako da ?e morati da budu uvedene dodatne mjere i uloženi novi napori da bi bila održana ekonomska stabilnost BiH.

Vlasti BiH napominju da je ?e dodatne mjere biti potrebne iako je napravljen dobar napredak u provo?enju mjera iz aranažmana, ?ime su obje strane zadovoljne.
 
U dodatnom pismu namjere vlasti u BiH i prate?eg dokumenta, koji su izradili stur?njaci MMF-a, naglašava se da je ukupna ekonomska situacija teža nego što se o?ekivalo kada je program dizajniran i da posljednji ekonomski indikatori pokazuju opadanje ekonomske aktivnosti zbog manje potražnje glavnih ekonomskih partnera, suše koja je pogodila poljoprivredu i slabe doma?e proizvodnje.
 
U pismu namjere koje je poslato u ovom mjesecu, navodi se da se zbog toga o?ekuje pad bruto doma?eg proizvoda /BDP/ ove godine za 0,75 odsto, prenio je portal Vijesti.ba.
 
Uz to, s obzirom na skromni rast koji se predvi?a u evrozoni i drugim ekonomskim partnerima BiH u 2013. godini, doma?e vlasti o?ekuju da ?e BDP naredne godine rasti za manje od jedan odsto, s izgledima za dalje sniženje.
 
U dopunjenom pismu namjere vlasti BiH navele su dodatne mjere koje preduzimaju s ciljem o?uvanja fiskalne stabilnosti poput sveobuhvatne reforme penzionog sistema u Federaciji BiH, koja je pripremljena u konsultacijama sa MMF-om i Svjetskom bankom, prenose federalni mediji.
 
„Cilj ove reforme jeste da se ljudi zadrže duže u aktivnoj službi, uklju?uju?i rast starosne granice za odlazak u penziju, odvra?anje od prijevremenog penzionisanja“, isti?e se u pismu i dodaje da ova strategija treba da bude usvojena do kraja marta.
 
Vlasti u BiH obavezale su se i da uvedu više reda u rad javnih kompanija.
 
FBiH ?e, navodi se, oja?ati zakon o budžetima u konsultaciji sa MMF-om, s ciljem da bude poja?ana sposobnost da budu provedena ograni?enja potrošnje na nižim nivoima vlasti, vanbudžetskim fondovima i javnim kompanijama.
 
I ova strukturalna odredba treba da bude provedena do kraja marta.
 
 
 
Biznis.ba/SRNA

Pro?itajte i.....

Written on 25/06/2014, 19:02 by emir
selektor-irana-bih-je-najbolje-ekipa-u-nasoj-grupi-a-ne-ide-u-osminu-finalaUz dužno poštovanje Argentini i Nigeriji, Bosna i Hercegovina je najbolje ekipa u našoj grupi, a ne ide u osminu finala, istakao je Carlos Queiroz, selektor fudbalske reprezentacije Irana, jav...
Written on 27/01/2013, 19:24 by admin
sreca-i-bogatstvo-usko-povezani-deset-stvari-koje-su-vaznije-od-novcaNedavno Gallupovo istraživanje, otkrilo je da se ‘blagostanje pove?ava s prihodom’. Drugim rije?ima, novac kupuje sre?u. Me?utim, otkriveno je i da su sre?a i bogatstvo usko povezane u smislu da je...
Written on 26/09/2013, 20:19 by emir
nafta-21-vijeka-bih-medu-najbogatijim-zemljama-vodom-na-svijetuBiH je sa oko devet i po metara kubnih vode po stanovniku zemlja sa najve?im koli?inama vode za pi?e u regionu, sedma u Evropi, a po vodnim resursima bogatija je od mnogih zemalja svijeta, uklju?uju?i...
left

Zabava

Linkovi