webPortal STIJENA

Od danas: Ukinute carine na polovne automobile iz EU

Od 1. januara 2013. godine stupa na snagu potpuno ukidanje carina na odre?eni broj proizvoda porijeklom iz Evropske unije (EU) koji se uvoze u Bosnu i Hercegovinu.


Rije? je o polovnim putni?kim vozilima, odre?enim vrstama i prera?evinama od vo?a i povr?a, mlije?nim prera?evinama, nekim vrstama mesa poput june?eg i tele?eg, kafi, odre?enim vrstama tekstila, motornom bezolovnom benzinu i odre?enim uljima i drugim proizvodima.

Na?elnik Odjeljenja za komunikacije Uprave za indirektno oporezivanje BiH (UIO) Ratko Kova?evi? naglašava u izjavi za Fenu da se radi o proizvodima koji su 2012. imali nižu stopu carina, koja se u proteklim godinama spuštala i u ovoj godini iznosila izme?u dva i tri posto, dok se od po?etka naredne godine carina ukida i napla?ivat ?e se samo PDV prilikom uvoza tih proizvoda, a koji imaju porijeklo iz EU.

Podsje?a i da je to rezultat nastavka primjene Privremenog sporazuma o trgovini i trgovinskim pitanjima u okviru Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju BiH s EU.

Treba podsjetiti da je primjena Privremenog sporazuma o trgovini i trgovinskim pitanjima po?ela 1. jula 2008. godine, što zna?i da je dolazilo do postepenog ukidanja carina u petogodišnjem periodu.

Za veliki dio proizvoda koji se uvoze iz EU i imaju porijeklo iz Unije carina je ukinuta ve? 2009., me?utim, za odre?ene proizvode, za koje je pregovara?ki tim BiH utvrdio da su od posebnog zna?aja za BiH, postignut je dogovor s EU da se stope carine postepeno smanjuju za period od 2008. do 2013. godine.

Ukidanje carina, me?utim, nije dovelo do bitnijeg pada cijena na tržištu BiH.

Naime, formiranje cijena ovisi od ponude i potražnje, a država, prakti?no, nema mehanizam da nekoga prisili da, za smanjenje poreznog optere?nja, u ovom slu?aju ukidanje carina, smanji i finalnu cijenu tih proizvoda na tržištu BiH.

Ukidanje carina na odre?eni broj proizvoda koji se uvoze u Bosnu i Hercegovinu iz Evropske unije i imaju porijeklo iz Unije, zna?ajno je smanjilo prihode Uprave za indirektno oporezivanje BiH i u proteklih pet godina to je gubitak od oko 450 miliona maraka.

U 2008.godini, kada je napla?ivana puna carina na sve proizvode, u bh. kasu je ušlo oko 650 miliona KM, a primjera radi, u ovoj godini to je svega 200 miliona maraka od naplate carina, potvrdio je za Fenu Ratko Kova?evi?, na?elnik Odjeljenja za komunikacije UIO.
(bportal.ba)

Pro?itajte i.....

Written on 14/01/2013, 15:16 by admin
dubrovnik-ce-naplacivati-qsetnje-bez-trosenjaqGradona?elnik Dubrovnika Andro Vlahuši? na sastanku s lokalnim komunalcima najavio obra?un s onima kojim "samo šetaju a ništa ne troše". "Bit ?e penalizirani svi oni koji samo šetaju Stradunom, a...
Written on 11/01/2013, 18:01 by admin
najjeftinije-cigarete-uskoro-ce-kostati-5-kmUskla?ivanjem akciza s praksom Europske Unije cigarete ?e i kod nas biti sve skuplje i skuplje prenosi Radio Dobre Vibracije pozivaju?i se na rije?i glasnogovornika Uprave za neizravno oporezivanje...
Written on 05/02/2013, 08:55 by admin
zbog-sumnje-u-njenu-nevinost-otac-nasmrt-pretukao-petogodisnju-kcerkuMinimalnu kazna zatvora na koju je osu?en Fajhad al-Gamdi, koji je nasmrt pretukao svoju petogodišnju k?erku, izazvala je burne reakcije u Saudijskoj Arabiji. Kao motiv monstruoznog zlo?ina, ubica j...
left

Zabava

Linkovi