webPortal STIJENA

Svi su poraženi: i narod, i policija, i sve institucije, i svi ?estiti ljudi, i zaposleni i nezaposleni, i siti i gladni.


Protesti, Sarajevo, Tuzla, Požar, Hiligani, Arhiv BiH Obi?ni su ljudi u strahu i panici, ne znaju šta da rade [Sead Fadilpaši?]

Piše: Muhamed Veli?

U maju 1992. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine je odbranjeno. Gorjeli su tramvaji i tenkovi na Skenderiji, ali do Predsjedništva, kao simbola države, ne, to je mnogo više od simbola i mnogo više od države, to je i povijest, narod u trajanju, rušitelji nisu mogli do?i.

Nažalost, ve?eras je Predsjedništvo palo.

Bio sam nemo?an

Bio sam kod zgrade Predsjedništva u prvim ve?ernjim satima i gledao to svojim o?ima. Bio sam nemo?an išta uraditi.

?etiri, pet stotina ljudi stajalo je na trotoaru i tramvajskoj stanici i s rukama u džepovima gledali kako desetak huligana, sasvim nonšalantno, urlaju?i, u divlja?kom raspoloženju - pale Predsjedništvo, državnu instituciju prvog ranga, sa mnoštvom bitnih i važnih dokumenata. (Direktor Arhiva BiH Šaban Zahirovi? potvrdio je da je zapaljena zgrada ove kulturne institucije, te uništena gra?a neprocjenjive vrijednosti. Al Jazeeri je potvr?eno kako je još u plamenu depo u kojem se nalazi gra?a iz austrougarskog perioda, koja je originalna i neprocjenjiva.)

Policija se "predala", povukla i nigdje je nije bilo, a sa strane su stajali obi?ni ljudi, posmatra?i, obi?ni "robovi". I sâm sam bio jedan od njih.

Bio sam nemo?an! Bio sam ogor?en! Bio sam užasnut! Suze su bile u o?ima. Kasnije, došao sam ku?i, tv prijemnik nisam palio, u tišini - plakao sam.

Jer, ve?eras nije poražena samo država, svi su poraženi: i narod, i policija, i sve institucije, i svi ?estiti ljudi, i zaposleni i nezaposleni, i siti i gladni. Jer, naprosto, ovo nije na?in rješavanja nagomilanih problema i ogromnog nezadovoljstva kod naroda, koje je evidentno i koje je s razlogom, a koje kao puna kesa žu?i žulja i stvara bol.

    Bio sam kod zgrade Predsjedništva u prvim ve?ernjim satima i gledao to svojim o?ima. Bio sam nemo?an išta uraditi.

Ovo je, nažalost, može se naslutiti, put kojim su recentno prošle neke arapske zemlje, a u kojima se rješavanje krize i kraj tragedije uop?e ne može predvidjeti.

Obi?ni su ljudi u strahu i panici, ne znaju šta da rade. Mole se Svemogu?em Bogu i nadaju da to nije taj put, kojim su prošle te "nesretne" arapske zemlje. Mole se da svaki takav naum u samom startu bude osuje?en, da svaki takav doga?aj u samom za?etku bude ugašen.

Oni osviješ?eni, koji imaju djecu tinejdžere, odmah su ih danas iz školskih klupa pokupili kako ne bi došli u situaciju da ih vide na televiziji kako bacaju kamenice na državu. A nije ih bilo mnogo, takvih osviješ?enih roditelja. Nažalost.

Bez dostojanstva

I moglo bi se kazati da su ovo djeca, koja su ro?ena nakon rata i agresije, onih roditelja koji nisu dobili poštenu šansu za rad i skrb svojih porodica. Oni su odgajani u velikom nezadovoljstvu. Ta djeca, sama po sebi, vojnici su ogromne armije nezadovoljstva.

No, kažimo i to: muslimani u?e i vjeruju, što se ti?e kamenica, da ih mogu bacati samo na Mini, brdu pored Mekke, gdje se ne?astivi šejtan ukazao i pozvao ?ovjeka na nepokornost i pravljenje nereda, a svugdje ostalo muslimani su dužni rješavati svoje probleme, potrebe i zahtjeve na legalan, legitiman i dostojanstven na?in.

A ovo što se doga?a u bh. gradovima, ali samo u onom dijelu Bosne i Hercegovine gdje žive Bošnjaci, muslimani - niti je legalno, niti je legitimno, a pogotovo nije dostojanstveno.

    Policija se "predala", povukla i nigdje je nije bilo, a sa strane su stajali obi?ni ljudi, posmatra?i, obi?ni "robovi". I sâm sam bio jedan od njih.

I baš zbog toga što nisu dobili podršku Banje Luke ili, pak, nekih drugih gradova u RS-u ili u Hercegovini, gdje su Hrvati ve?ina, razumni i zabrinuti ljudi vjeruju kako su mnogi do?ekali svojih pet minuta da umornoj državi zadaju težak i bolan udarac.

Mnogi ?ak vjeruju da su huligani (a budimo kona?no jasni, nisu to samo huligani) uba?eni u bh. gradove sa strane i iz centara koji projiciraju nered i koji u neredu ostvaruju svoje politi?ke i svake druge interese. Sve su to sumnje koje su odve? opravdane.

Na koncu pitanje je: Ho?e li narodu biti bolje nakon ovoga?

Sumnjamo!

Država ?e preživjeti

A jesu li politi?ari šta nau?ili u ova dva-tri dana? Možda i jesu, ali i to sumnjamo. No, vrijeme je pred nama, pa vidjet ?emo.

Kona?no, ova zemlja Bosna, ona nije samo država, ona je mnogo više od toga, ona ima svoj dobri "usud", koji joj je dragi Bog podario - ljudski je faktor ne može uništiti; ona ?e preživjeti sve ovo, i ljutnju naroda, i uba?ene elemente, i huligane, i loše politi?are, i iskvarenu vlast, i lu?a?ku košulju koju joj je skrojila Me?unarodna zajednica, i sve ono što je kao bolest napada.

Stavovi izraženi u ovom tekstu su autorovi i ne odražavaju nužno uredni?ku politiku Al Jazeere.

Izvor: Al Jazeera

Pro?itajte i.....

Written on 11/03/2016, 20:24 by emir
video-njemacka-gazda-im-nije-dao-platu-pa-se-bosanci-nasalili-sa-njim-na-urnebesan-nacinZa vas smo pripremili jedan veoma interesantan video iz Njema?ke sa bauštele gdje radi grupa Bosanaca koji su imali problem sa gazdom prenosi "Orginalno" Gazda im nije dao platu na vrijeme pa su on...
Written on 29/01/2013, 07:23 by admin
dobila-otkaz-zbog-statusa-na-facebookuAmy McClenathan iz Phoenixa je na najgori mogu?i na?in saznala kako treba dobro paziti što objavljuje na Facebooku. Naime, zbog jednog (nevinog) statusa dobila je otkaz jer je njena poruka stigla d...
Written on 21/01/2013, 14:22 by admin
kakvo-je-djetinjstvo-imao-fatalni-boran-agaGlumac Mehmet Akif Alakurt priznao je da je veliki pristalica obi?aja i tradicije Mehmet Akif Alakurt , poznatiji kao Boran aga u jednoj reportaži o seriji 'Sila' za turski portal priznao je kako j...
left

Zabava

Linkovi