webPortal STIJENA

Vije?e ministara BiH usvojilo je danas financijski plan za popis stanovništva, ku?anstava i stanova u BiH i formulisalo pitanja o državljanstvu, etni?koj pripadnosti, vjeri i maternjem jeziku.

Rješenja o ovim do sada najspornijim pitanjima su usvojena na tematskoj sjednici Vije?a ministara, a na prijedlog Agencije za statistiku BiH. U Vije?u ministara isti?u da su na ovaj na?in donijeli odluke koje su preduslov za provo?enje popisa u oktobru ove godine, prvog nakon onog koji je održan 1991. godine.

"Pitanja o nacionalnom izjašnjavanju, o vjeri i materinskom jeziku bit ?e poluotvorenog tipa. Pitanje u vezi sa državljanstvom sadržavat ?e obvezne odgovore: BiH, BiH i druge države, druge države i bez državljanstva, te mogu?nost izjašnjavanja o entitetskom državljanstvu", saopšteno je nakon sjednice Vije?a ministara.

Šifarnici ?e se raditi nakon popisa, a u jedinstvenoj bazi podataka bit ?e evidentirani svi odgovori.

Prema usvojenom financijskom planu, bruto troškovi popisa bit ?e 46.489.665 KM, što je više od ranije planiranih 42,6 miliona KM. Iz Delegacije EU u BiH ranije su upozorili da od usvajanja ovog plana zavisi pomo? Evropske komisije od 7,5 miliona eura koji bi trebalo da budu iskorišteni za rad na terenu.

"Logo popisa bit ?e 'Popis BiH 2013', na oba pisma, a slogan popisa je 'Moj korak u budu?nost'", navedeno je u saopštenju i naglašeno da je Vije?e ministara BiH zadužilo entitetske geodetske zavode da do kraja aprila riješe preostala pitanja u vezi s kartografijom.

Financijski plan za popis, sadržaj popisnice i kartografska podloga uslovi su od ?ijeg ispunjavanja zavisi da li ?e me?unarodna monitoring misija, koja u BiH stiže krajem maja, odobriti održavanje popisa u oktobru, kako je zakon usvojen u parlamentu BiH i predvidio.

(nezavisne)

Pro?itajte i.....

Written on 04/07/2014, 12:19 by emir
kuranska-geografija-zasto-je-mekka-centar-planete-zemljeSvaku osobu koja se zanima o vrijednostima i svrsishodnosti svega stvorenog na ovoj planeti zaokuplja jedno vrlo bitno pitanje: Zašto je Uzvišeni odabrao Mekku da bude odredište Njegovoj ku?i...
Written on 17/01/2013, 11:19 by admin
hrvatima-ogranicen-pristup-njemackom-trzistu-radaPristup njema?kom tržištu rada za hrvatske gra?ane bit ?e najmanje dvije godine nakon planiranog ulaska Hrvatske u EU 1. srpnja ove godine i dalje ograni?en, priop?ila je Vlada SR Njema?ke nak...
Written on 28/04/2013, 19:45 by admin
humanitarni-koncert-qpomozimo-amiruqU petak 03.05.2013.godine u diskoteci XL održat ?e se veliki humanitarni koncert za pomo? Amiru Hodži?u iz Stijene. U programu u?estvuju: -Zehra Bajrektarevi?-Amra Halebi?-Deni Hadži?-Se...
left

Zabava

Linkovi