webPortal STIJENA

Vlasnik Sunca je Vlada Tuzlanskog kantona. Naime, bez Vladine saglasnosti ne možete proizvoditi sun?evu energiju jer je uvedena koncesija za proizvo?a?e. I po tome je prva u Europi.


Možda niste znali: Sunce koje sija vlasništvo je Vlade Tuzlanskog kantona. Onaj ko želi proizvoditi sun?evu energiju, mora imati koncesiju, koju izdaje samo Vlada Tuzlanskog kantona. Ministar energetike TK-a Željko Kneži?ek tvrdi da je to praksa u regiji. Pojašnjava i zašto: "Zato što povlašteni proizvo?a? iz fotonaponskih ?elija ima koeficijent koji je zna?ajan u odnosu na proizvedenu elektri?nu energiju iz drugih obnovljivih izvora, naprimjer vode.", javlja Federalna TV.

Da u Vladi ne govore istinu, znaju i svi stru?njaci. „U Hrvatskoj takvo nešto ne postoji. Sam pojam 'koncesija na Sunce' tjera nas da zamislimo da se tako može sve napla?ivati. Možda sutra dobijemo i koncesiju na zrak. Takvo nešto ne postoji u Evropi“, izri?it je Ismet Salihovi?, voditelj Centra za obnovljive energije u CRP Tuzla.

A sun?eve zrake imaju i svoju cijenu. Tako ?e proizvo?a? elektri?ne energije biti dužan dostaviti mjese?ni izvještaj o proizvedenoj koli?ini, pojašnjava ministar Kneži?ek. Onda ?e se na osnovu toga obra?unati koncesija, koja ?e iznositi 1,5 posto u odnosu na fakturu prema FERK-u.

Me?utim, Salihovi? isti?e da se ne može napla?ivati nešto što nije u vašem vlasništvu. "To je apsurd, ko je vlasnik Sunca, da li ?e se na Zemlji javiti neko da je njegov vlasnik. To sve djeluje destimulativno“, kaže Salihovi?

Možda ?e se jednog dana Vlada Tuzlanskog kantona s premijerom Seadom ?auševi?em sjetiti da putem Agencije za privatizaciju proda Sunce. Oni koji ga uspiju kupiti, možda ?e i profitirati, poput te Vlade, koja se prva u Evropi sjetila da napla?uje taksu na sun?evu energiju.

(Bportal.ba)

Pro?itajte i.....

Written on 08/10/2014, 19:24 by emir
apsolutni-hit-mrbean-ce-vas-dovesti-do-suza-u-novoj-reklami-za-snickers-cokoladuInternet svijet ima ?udnu opsjednutost šašavim no super popularnim glumcem Mr.Beanom. Shvativši to, predstavništvo Snickers kompanije u Velikoj Britaniji odlu?ili su da se udruže sa Britanskim gl...
Written on 22/02/2013, 18:55 by admin
u-saudijskoj-arabiji-se-gradi-najvisa-gradevina-na-svijetuU Saudijskoj Arabiji ?e ove godine po?eti izgradnja Kingdom Towera, koji ?e po okon?anju radova biti najviša gra?evina na svijetu. Toranj ?e biti visok najmanje 1.000 metara. Prema prvobitnim planovim...
Written on 25/07/2013, 12:47 by emir
dr-omerhodzic-pustanje-krvi-kao-savremena-medicinska-metodaDr. Merim Omerhodži? je specijalista neurohirurg i jedina osoba u BiH sa certifikatom za lije?enje tradicionalnom metodom puštanja krvi, hidžamom. Sa doktorom Omerhodži?em razgovarali smo o histo...
left

Zabava

Linkovi