webPortal STIJENA

konvoj

Ja oprostiti ne mogu, i tako mi Allaha nikada zaboraviti ne?u

Ro?en sam u ljeto, 1994. Ratno doba. Doba stradanja, doba bez hrane, struje, i žudnje da se Bošnjaci, pa tako i sam ja

Opširnije...

maj

Prvi maj je u vezi s jagnjetinom, a ne s radnicima.

Opširnije...

junace

Ne halalim ti, "juna?e"

Svjedok: Šefka Begovi?-Li?ina

Opširnije...

hava tatarevic

Majko Hava, ja Haris sin sam tvoj!

Me?u mnogobrojnim žrtvama genocida iz Prijedora je i šest sinova Have Tatarevi?

Opširnije...

Adnan Bajric.

Našoj nesre?i u Bosni i op?enito na Balkanu,pored nacionalisti?kih i velikodržavnih genocidnih planova,

Opširnije...

prvi maj

Kuda idu.....divlje svinje...

Jesam li jedina koja je pobrkala godišnja doba, pa u ovom mjesecu ljubavi, behara, polja vra?enih ptica sa sjevera, doživljavam krizu.
Sve mi nešto hladno, zebu mi i srce i noge, i mozak.

Opširnije...

Popularno-kolumne

left

Zabava

Linkovi