webPortal STIJENA

Ja oprostiti ne mogu, i tako mi Allaha nikada zaboraviti ne?u

Ro?en sam u ljeto, 1994. Ratno doba. Doba stradanja, doba bez hrane, struje, i žudnje da se Bošnjaci, pa tako i sam ja

izbrišem sa lica Bosne. Ne mogu re?i da sam prošao strahote rata. Ne sje?am se.

Rat znam iz pri?a moje mame, mog babe, i mojih komšija. Zasigurno da se ne sje?am niti jednog ratnog trenutka, ali sam svjestan. I razumijem da je nada mnom, kao Bošnjakom po?injen genocid. A smatram, da je razumjeti i biti svjestan ponekad bitnije od znati i primjeniti. Ove godine punim 21.godinu. I iz godine u godine, se pitam, da li je biti Bošnjak tako sramotno? Je li nada mnom kao Bošnjakom izvršeno 7 genocida, samo zato sto me oslovljavaju kao Bošnjak? Ili možda zato što sam se našao me?u ša?icom Europskih muslimana?

Od petnaeste godine sam postao svjestan stanja u kome se nalazim, svjestan sam žrtava Srebrenice, Prijedora, djece Sarajeva, Zvornika, Višegrada, Tomašice, Poto?ara, Fo?e, i svih ostalih gradova, ?ija ?e lista biti preduga, ako nastavim nabrajati dalje. Ja ovo nisam nau?io na ?asu historije, ne! Ipak mi još nismo na tom stepenu da uklju?imo sopstvenu historiju u gradivo naših škola. Mi ?emo radije, klasi?no, u?iti o historiji Jevreja, Krš?ana, i drevnim, i ne toliko zna?ajnim nacijama. Iako nisam podu?avan ovom u školi, ipak znam da je Drina bila crvena, da je Sarajevo bilo opkoljeno 1.425 dana, i da je to jedna od najdužih opsada u historiji modernog ratovanja. Znam da je i ?uveni most u Mostaru bio srušen, da je preko 1000 džamija devastirano za vrijeme rata, ali da nijedna crkva nije porušena. I pitam se zašto? Zbog ?ega? Je li Stari most porušen samo zato što je bio sagra?en od strane Muslimana? Zato što je bio simbol Osmanlija?

Ponekad se zapitam, kako se to živjelo za vrijeme Jugoslavije? Kakvo je bilo to Bratstvo i Jedinstvo, 45 godina, pa je na kraju odraz tog dugog, ISKRENOG jedinstva pla?em krvlju naših o?eva, bra?e, majki. Kako oprostiti narodu koji Miloševi?a, vo?u genocida izglasava tri puta. Njemci su takvu grešku napravili samo jednom, kada su izglasali Hitlera. O?ita je ova ?injenica, da je genocid bio godinama planiran, te da je Miloševi? izglasavan samo zato što je bio uporan, me?u najzlobnijim, i onim bezdušnim.

19 godina nakon agresije, ponovo izglasavaju Vu?i?a, za premijera, koji napušta radikale i tek tako, osniva stranku liberal-demokrata. Citiram Vu?i?a, kada se 1995. godine izjasnio na sjednici vlade Srbije:

"Vi bombardujte, ubite jednog Srbina, a mi ?emo stotinu muslimana".Aleksandar Vu?i?

Šta ovaj put stoji iza toga? Ne mogu suditi šta oni imaju na umu, ali znam da se mnogi moji Bošnjaci ponovo ne osvr?u na ovo. Njima je ovo samo sušta svakodnevnica, izbori ko izbori. Jer takvi smo mi, ne volimo razmišljati. A ne valja. To naše nerazmišljanje pla?amo najskuplje. Krvlju.

Ne zaboravite, vuk dlaku mjenja, ali pamet ostaje ista. Moja velika želja je da, mi, Bošnjaci, shvatimo da Miloševi?a, Vu?i?a, Karadži?a, nisu birali Amerikanci, Rusi, niti Francuzi, ve? državljani Srbije, koji su se o?ito slagali sa tom ideologijom i politikom, a danas eto, nekim ?udom, negiraju masakre i genocide.

Ne?u zaboraviti sve te ljude koji su ubijeni, jer to su bili moji dobri Bošnjaci, ljudi s kojima djelim vjeru i svoj identitet. Oprostiti ne mogu ni samo negiranje genocida, i toliko po?injenih zlo?ina. Zar 6241 nišana u Poto?arima nisu dokaz? Jesu. Ali po?inioci genocida su davno izgubili obraz da priznaju svoju nehumanost i izglasaju se kao monstruozna stvorenja.

I na kraju, nisam ja zaboravio ni onih 7 genocida koje oni po?iniše nad nama.

Haram bilo svakom Bošnjaku, koji zaboravi svakog našeg šehida koji je dao krv da bi mi danas hodili svojom domovinom, koji su se borili da o?uvaju naš identitet, kulturu, tradiciju i našu vjeru, Islam.

Haram bio svaki fening našim politi?arima, kojim primaju bijeli hljeb, a borci odavno ve? ne znaju šta je život dostojan jednog insana. Stidite li se sjediti u kožnim foteljama, koje su zara?ene krvlju naših boraca? Ne stidite, vjerujem, jer da imate obraz, možda bi se bar zastidili onih mezara u Poto?arima, koji šute, ali ?e vam biti najve?i neprijatelji, i glavni svjedoci protiv vasih zlodjela kada stanete pred Gospodara svih nas.

Haram bilo svakom ko zaboravi Tomašicu, 11 000 ubijenih gra?ana Sarajeva, i 1061 dijece me?u njima. Ja oprostiti ne mogu, i tako mi Allaha nikada zaboraviti ne?u.

Autor: Haris ?uri?

Popularno-kolumne

left

Zabava

Linkovi