webPortal STIJENA

Po vršenom popisu iz 1991. godine Stijena je imala skoro 8000 ( osam hiljada ) stanovnika koji su živjeli

u preko 2000 ( dvije hiljade ) doma?instava i stanova. U ovo vrijeme zna?ajan broj Stijenjana je privremeno radio i boravio u inostranstvu (zemljama zapadne Evrope), kao i u susjednim republikama Hrvatskoj i Sloveniji, a koji su pažljivo pratili nacionalisti?ke poruke sa ciljem raspirivanja tenzija me?u republikama i narodima zajedni?ke Jugoslavije radi proglašenja neovisnosti nekih republika. Stjenjanima je bila jasna poruka koju su slali nacionalisti?ki vladaju?i krugovi iz susjednih republika o stvaranju „Velike Srbije“ i „Velike Hrvatske“, a na štetu teritorije i Naroda BiH, a u prilog tome ide i ?injenica da je od polovine 1991. godine velik broj naših gra?ana ku?i dolazio preko dalekog B. Šamca, umjesto putem preko tako bližeg Karlovca.

            Pored informacija koje su dolazile sa našim inostranim radnicima u Stijeni se mogla naslutiti ta „prijetnja iz komšiluka“ zbog ?estih preleta helikoptera preko Gomile prema Perni, Grmuši i Radi?u, naselja sa ve?inskim srpskim stanovništvom, sa ciljem naoružavanja paravojnih srpskih formacija.

Patriotski opredjeljeni gra?ani odgovor traže u formiranju neformalnih patriotskih grupa sa kojima organiziraju mjesne straže u Miostrahu još u maju 1991. godine, a 09. septembra 1991. godine stanica javne bezbjednosti Cazin formira u Stijeni, iz rezervnog sastava, stalno policijsko odjeljenje.

Od 15. – 18. Novembar 1991. godine u Stijeni je prihva?eno i udomljeno cca 800 gra?ana RH izbjeglih sa podru?ja Like i Korduna, što je ve? bio ozbiljan signal za organizovaniji pristup pripremanju za odbranu, tako da stihijski dolazi do formiranja patriotskih grupa, formacija desetina ili vodova gotovo u svim zaseocima Stijene. Ove grupe se formacijski ujedinjuju i organizovano se obu?avaju u Starom gradu.

Nakon obuke uspostavlja se formacijska struktura ?ete od 132 pripadnika koja je zvani?no formacijski postrojena 07. aprila 1992. godine kao ?eta TO MZ Stijena.

Prvo nare?enje za izvo?enje odbrambenih borbenih dejstava Op?inski štab TO Cazin izdao je upravo ?eti TO Stijena 21. aprila 1992.godine, na dan kada je srbijansko-crnogorski agresor izvršio napad na B. Krupu.

Istog dana 21.04.1992. godine, Stijenjani u svoje domove prihvataju i udomljavaju preko 3000 (tri hiljade) izbjeglih nenaoružanih stanovnika iz B. Krupe.

Poslije se ?eta TO Stijena raspore?uje na Miostrahu, kanjonom Une, a nešto kasnije, po?etkom juna ?eta izdvaja jedan vod za izvo?enje odbrambenih borbenih dejstava na Grmuško-srbljanskom platou.

Za potrebe odbrane slijedi svakodnevna mobilizacija i formiranje ve?ih formacijskih jedinica, a Stijenjani se raspore?uju na vojni?ke i starješinske dužnosti u sve jedinice 5. Korpusa i daju svoj nesebi?an doprinos i iskazuju veliku hrabrost.

Velik broj Stijenjana sa privremenim boravkom na radu van BiH napusta svoja radna mjesta, kupuju potrebno naoružanje i kre?u putem neizvjesnosti, preko okupiranih teritorija RH da bi se po dolasku stavili u funkciju odbrane od agresije, od kojih su njih stotinjak došli na slobodnu teritoriju tadašnjeg „biha?kog okruga“, a isto toliko njih je pronašlo put do drugih slobodnih teritorija diljem cijele BiH

Zna?aj Stijene i njenih gra?ana u odbrani je ogroman, a u prilog tome govore i slijede?i pokazatelji.

-          Stijena je u odbrani od agresije dala 139 Šehida,

-          Više od dvjesto Stijenjana je zadobilo teža ranjavanja i danas imaju status RVI,

-          Više od hiljadu Stijenjana je bilo svakodnevno u borbenim sastavima A R BiH,

-          U toku rata skoro tri hiljade Stijenjana je bilo mobilisano u jedinice A R BiH...

Sve ovo nas obavezuje da njegujemo naše patriotske vrijednosti, a da Stijena i Stijenjani ne prepuste zaboravu sje?anja na ove najsvetije doga?aja iz bliske nam istorije.

Prigodnim programima i sportskim manifestacijama obilježava se i 25. godišnjica formiranja stijenske ?ete.

Program manifestacije:
-  07.april ( petak ) -u?enje tevhida Šehidima nakon klanjanja džuma namaza u džamiji u Stijeni
-  07.april ( petak ) -18:00 do 19:30 oficijalni dio sve?anosti
-  22.april ( subota ) -turnir veterana sa po?etkom u 11 h.

Obilježavanje godišnjice formiranja Stijenske ?ete od velikog je zna?aja za gra?ane MZ Stijena, da se ne zaborave teški ratni dani, dani slave i ponosa.

stijena.com

Pro?itajte i.....

Written on 01/01/2013, 14:08 by admin
edisonove-sijalice-od-danas-su-proslostOd danas se u EU koriste samo takozvane štedljive sijalice, koje su pet puta efikasnije i troše od 60 do 80 posto manje struje od dosadašnjih.  Sijalice sa vlaknom od volframa, nastale krajem ...
Written on 16/12/2014, 21:18 by emir
bh-opstina-pomaze-nezenjama-da-dodu-do-zivotnih-saputnica-kako-do-nevjeste-plati-pa-se-zeniJa sam otišao prvi put sam, upoznao sam nju, ona je pristala na sve . Roditelji, normalno, zahtijevali su da do?em i drugi put, s nekom svojom familijom, pa smo išli brat i ja drugi put, gdje smo ...
Written on 15/08/2013, 20:12 by emir
mma-borac-57-kg-sredio-dvostruko-tezek-protivnika-koji-ima-cak-130-kilograma-videoRicardo Sattelmayer je na brazilskom eventu "Coyotes Fight Night" pobijedio borca imena Toko. Ricardo ima 57 kg, a njegov protivnik ?ak 130 kg. Zanimljivo je što je Ricardo sredio svog protivnika z...
left

Zabava

Linkovi