webPortal STIJENA

PLAN RADA SAVJETA MZ STIJENA za 2013.godinu

STIJENASavjet MZ Stijena će u toku 2013. godine sprovoditi administrativno – tehničke poslove za potrebe građana, utvrđivati prijedloge programa iz oblasti komunalnih djelatnosti, iz oblasti unapređenja uslova življenja i zaštite čovjekove životne okoline, planirati aktivnosti na poboljšanju socijalnog stanja i bolje zdravstvene zaštite svojih građana, te voditi brigu o razvoju kulturnih i sportskih djelatnosti na području MZ Stijena.

  1. 1.Programi iz oblasti komunalno – infrastrukturnih djelatnosti

Savjet mjesne zajednice Stijena će organizovati i podsticati građane na aktivnostima u izgradnji i održavanju lokalnih i nekategorisanih puteva pri čemu će imenovati, na zboru građana izabrane, građevinske odbore i dati im ovlaštenja da prikupljaju novčana sredstva i da provode aktivnosti na pribavljanju potrebne građevinske dokumentacije za realizaciju predviđenih projekata. Predsjednik Savjeta MZ ima za obavezu da koordinira rad građevinskih odbora, da ih stručno savjetuje i pomaže im pri realizaciji projekata.

Prioritet u realizaciji imaju programi za koji građani iskažu veći interes i koji imaju potrebnu građevinsku dokumentaciju.

STRATEŠKI PROJEKTI PUTEVA-CESTA NA   PODRUČJU MZ – STIJENA

Prioritetni red I

Projekti sa kompletnom dokumentacijom

Realizacija slijedi po prikupljanju 50 % novčanih sredstava od ukupnog iznosa projekta

R/B

NAZIV PROJEKTA

DUŽ/ŠIR

CIJENA U KM

DOKUMENTAC.

NAPOMENA

1.

Krehići – Tunjari – Tromeđa

1200/5m

200.000,00 KM

Odobrenje za građ

 

2.

Rizvići – Džakulići

500/4m

80.000,00 KM

- // -

 

3.

Jakupovići – Malići (H. Glavica)

400/3m

40.000,00 KM

- // -

 

Prioritetni red II

Projekti kod kojih je u toku pribavljanje građevinske dokumentacije

Praćenje i koordiniranje aktivnosti G.O. do kompletiranja građ.dok. i prikupljanja 50% nov. sredstava

4.

Put „Memića brdo“

1200/4m

200.000,00 KM

Odluka OV

 

5.

Put „ G. Malići“

1300/3m

120.000,00KM

Urađen Elaborat

urađeni z.r.

6.

Obilaznica: „Džamija“

400/5m

80.000,00 KM

Elaborat

urađeni z.r.

7.

Silići - Čajići

600/3m

70.000,00 KM

Odluka OV

urađeni z.r.

8.

Alijagići – Tromeđa

1200/5m

200.000,00 KM

Projekat

urađeni z.r.

9.

D. Malići – Durići

400/4m

60.000,00 KM

Odluka OV

urađeni z.r.

10.

Krehići – G. Mahmutagići

400/3m

40.000,00 KM

U toku

 

11.

Kum – Budimlići

500/3m

75.000,00 KM

- // -

urađeni z.r.

 

Prioritetni red III

Projekti kod kojih je slab interes građana-mještana za njihovu realizaciju

Podsticanje građana na imenovanje G.O. i potrebu ličnog učešća u realizaciji projekata

12.

Put: „Glogovac 1“

60/3m

6.000,00 KM

Otvoren račun

 

13.

G. Nuhići i Nuhanovići - Hadžići

4000/3m

480.000,00 KM

Zatvoren račun

 

14.

D. Malići – Bare

500/3m

50.000,00 KM

Otvoren račun

urađeni z.r.

STIJENA CENTAR

15.

Vukalići – Handanagići

1000/5m

160.000,00 KM

 

 

16.

Begići – Hepići

500/3m

50.000,00 KM

 

 

17.

Hamulića jezero – Hamulići

400/3m

40.000,00 KM

 

 

VILENJAČA

18.

Vilenjača – Suljići

2700/5m

400.000,00 KM

 

 

19.

Halkići – Džakulići

400/3m

40.000,00 KM

 

 

20.

Mušići – Nazići

300/3m

30.000,00 KM

 

 

21.

Mehulići-Sadikovići

300/3m

30.000,00 KM

 

 

GLOGOVAC

22.

Mujići – Nadarevići

500/3m

50.000,00 KM

 

 

23.

Mujići – Brezik

800/3m

70.000,00 KM

 

 

24.

Smailovići – Bazen

500/3m

50.000,00 KM

 

 

PODGREDINA

25.

D. Džakulići – Sungeri

700/3m

70.000,00 KM

 

 

26.

Alijagići – Borovi

300/3m

30.000,00 KM

 

 

27.

Memići-Ponjevići-Tromeđa

900/3m

80.000,00 KM

 

 

28.

Pašići (Budimlići) – Šolići

300/3m

30.000,00 KM

 

 

29.

D.Krehići-G.Memići

200/3m

20.000,00 KM

 

 

30.

Šolići-Borovi-Tromeđa

1200/5m

200.000,00 KM

 

 

ZMAJEVAC

31.

Zmajevac – Kaljikovići

700/3m

70.000,00 KM

 

 

 

  1. 2.Strateški projekti iz oblasti unapređenja uslova življenja, zaštite čovjekove životne okoline i razvoja kulturnih i sportskih djelatnosti:

            Savjet mjesne zajednice će poduzimati mjere i aktivnosti na pokretanju i realizaciji strateških projekata od općeg interesa za njen razvoj u cilju stvaranja boljih uslova življenja za njene građane. Posebnu pažnju treba posvetiti tradicionalnim kulturno-istorijskim i sportskim manifestacijama koje imaju za cilj promociju naše tradicije i značajnih datuma iz naše istorije, kao i manifestacije koje promovišu kulturno-sportske događaje, kao i sve druge društvene događaje za koje postoji opći ili lokalni interes, a naročito one koje se odnose na podizanje svijesti mještana o zaštiti životne okoline i koje podrazumijevaju uključivanje omladine i podupiru ravnopravnost spolova i inkluziju invalidnih osoba.

PREGLED ZNAČAJNIH DATUMA I MANIFESTACIJA

NA PODRUČJU MZ STIJENA U 2013. Godini

r/b

NAZIV DOGAĐAJA-MANIFESTACIJE

VRIJEME ODRŽAVANJA

NAPOMENA

1.

Dan mjesne zajednice Stijena

07. april 2013.

2.

„07. April formiranje čete TO MZ Stijena – simbol priprema za odbranu od agresije na Bosnu i Hercegovinu“

05. – 07. April 2013.

3.

Godišnjica KUD-a „STIJENA“

27. april 2013. (zadnja subota u aprilu)

4.

Tradicionalni malonogometni noćni turnir „Zahid Abdić – Zagi“

26 i 27 juli 2013.

5.

Godišnjica KUD-a „ČARDAK“

za ramazanski Bajram

6.

Malonogometni turnir „Bajrići“

-          // -

            Pored navedenih događaja i manifestacija na području mjesne zajednice će se na prigodan način obilježavati i svi drugi događaji i značajni datumi od vjerskog, sportskog, društvenog, lokalnog – općinskog i državnog značaja, kao i značajniji međunarodni praznici.

r/b

PROJEKAT

ODGOVORAN

POTREBNA SREDSTVA

NAPOMENA

Organizacija pribavljanja pripremnih-idejnih projekata i izvedbene dokumentacije

1.

Rekonstrukcija zgrade MZ

Savjet MZ

30.000,00 KM

Rekonstr. Krova, stolarije, sanitarnih čvorova i uređenje dvorišta

2.

Izgradnja Društvenog doma Stijena

-// -

 

50.000,00 KM

Za projektnu i izvedbenu dokumentaciju

300.000,00 KM

Za izgradnju

3.

Uređenje izletišta:

-          „Horljava“

-          „Gomila“

-          „Kum“

-          „Gredina“

-// -

 

70.000,00 KM

Uređenje i izgradnja turističke infrastrukture

40.000,00 KM

20.000,00 KM

70.000,00 KM

4.

SRC „BUJADNICA“ Bajrići

-// -

30.000,00 KM

Tribine i ograda

5.

Trotoari uz regionalnu cestu Kolakovići-Bajrići

Direkcija za ceste

 

izgradnja

6.

Rekonstrukcija Starog grada

Ag. za zaštitu kult.-istorijskih spomenika

 

Rekonstrukcija u skladu sa planom agencije za zaštitu kulturno-istorijskih spomenika

7.

 

Kanalizacijski odvodni sistem za fekalne i oborinske vode

JKP „Vodovod“

 

Po planu JKP „Vodovod“

8.

Asfaltiranje lokalnih puteva

Savjet MZ sa građ. odborima

 

Po pravcima za koje se uradi dokumentacija i prikupe sredstva

9.

Rekonstrukcija N/N mreže i Javnih rasvjeta

JP „E-P BiH“

 

Po planu JP „elektroprivrede“ Bihać

10.

Rekonstrukcija OŠ Stijena

     - Stolarija

     - Krov

    - Sanitarnije

      - Sala

      - Fasada

Menadžment škole

 

- 140.000,00 KM

- 70.000,00 KM

- 50.000,00 KM

- 40.000,00 KM

- 30.000,00 KM

Po prioritetu   i odobrenju donatora (investitora)

11.

Izgradnja nogometnog stadiona

Menadžment NK „Gomila“

-100.000,00 KM

Za rješ. Imov-prav odnosa

12.

Administr. – teh. podrška Draganović Nijazu i dr. mještanima u izradi projekata za proizvodnju el. energije iz obnovljivih resursa i sl.

 

 

 

Savjet mjesne zajednice će inicirati, organizovati i pratiti sve aktivnosti u pripremi i realizaciji navedenih projekata i, u granicama svojih mogućnosti, vršiti pritisak i eventualna lobiranja kod nadležnih institucija za što skoriju realizaciju istih, a sve u cilju stvaranja kvalitetnijih uslova života na području mjesne zajednice Stijena.Svjesni trenutno kriznog finansijskog stanja u lokalnoj zajednici i šire, kao i naših velikih novčanih potreba za realizaciju planiranih aktivnosti ne očekujemo konačnu realizaciju svih projekata u ovoj godini, ali ćemo nastaviti sa pripremom dokumentacije i podsticanjem građevinskih odbora i mještana na prikupljanju novčanih sredstava koja se odnose na potrebno njihovo učešće za konačnu realizaciju određenih projekata. Naročito ćemo potencirati aktivnosti na iznalaženju potencijalnih donatora bilo iz okruženja ili iz inostranstva, a projekte koji se ne realiziraju u toku godine planirati za naredni period.

Predsjednik Savjeta MZ:

______________________

Mirsad Kaljiković dipl.ecc

STATUT MZ Stijena možete pogledati klikom na ovaj LINK.

Pročitajte i.....

Written on 11/02/2013, 22:28 by admin
mekka-za-kvadratni-metar-zemljista-pola-miliona-dolaraU svetom gradu muslimana Mekki cijene zemljišta su u porastu. Zemljište u Mekki se prodaje po 530.000 dolara po metru kvadratnom, javio je dopisnik agencije Anadolija U svetom gradu muslimana Mekki...
Written on 20/01/2016, 19:33 by emir
tri-zgrade-cazinskih-skola-u-programima-utopljavanjaDvije srednje i dvije osnovne cazinske škole uvrštene su u programe utopljavanja koje zajedno finansiraju Svjetska banka i Ministarstva građenja, prostornog uređenja i zaštite okoliša USK. Tako su...
Written on 16/04/2013, 18:00 by admin
bogati-seici-kupuju-nevinost-izbjeglih-djevojcica-iz-sirijeSirijske izbjeglice koji u bijegu od krvavog rata traže sigurnost i zaklon u kampovima u Jordanu, Turskoj i Libanonu, osim što žive u strašnim i neljudskim uslovima, pogodilo je još jedno zlo. Žene i...
left

Zabava

Linkovi