webPortal STIJENA

Hrvatska zatvara granicu sa BiH, Srbijom i Crnom Gorom?

Kada za više od pet mjeseci Hrvatska bude dio Evropske unije (EU), procedura ulaska u tu zemlju za gra?ane susjednih država, odnosno Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore, bit ?e u bitnome pooštrena.

Donekle su to novinarima agencije Anadolija (AA) priznali i u Ministarstvu vanjskih i europskih (MVEP) poslova Republike Hrvatske.

Posebno je ovaj problem zabrinuo gra?ane regije nakon ovosedmi?ne odluke Vlade Hrvatske da stavi van snage bilateralni sporazum bivše Jugoslavije i Turske, te uvede vize za turske državljane od 1. aprila ove godine.

U sjedištu hrvatske diplomatije u Zagrebu, pak, pojašnjavaju da su Bosna i Hercegovina, Srbija i Crna Gora navedene su u Dodatku II. Uredbi Vije?a (EZ) broj 539/2001, kao zemlje ?ijim državljanima nije potrebna viza za ulazak u države ?lanice EU.

''Osim kada je rije? o nositeljima ne-biometrijskih putovnica BiH, ne-biometrijskih putovnica Crne Gore i putovnica što ih izdaje Koordinacijska uprava Republike Srbije, te ?e se hrvatski vizni sustav morati uskladiti i u tom pogledu. U ostalim slu?ajevima, kao i dosad, državljani Crne Gore i Srbije ulazit ?e u Republiku Hrvatsku bez vize, na osnovi valjane putovnice. Isto vrijedi i za državljane Makedonije'', kazali su agenciji Anadolija u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske.

Možda ?e, ipak, u najtežem položaju biti gra?ani Bosne i Hercegovine koja sa Hrvatskom ima granicu dugu ?ak hiljadu kilometara. Naime, oni su zapadno susjedstvo navikli ulaziti samo s osobnom kartom, a procedura prelaska granice više je bila formalna. U toj zemlji žive i desetine hiljada gra?ana koji imaju dvojno državljanstvo. Posebno u Hercegovini, srednjoj Bosni i Bosanskoj krajini.

Naime, postoje?i režim prelaženja državne granice izme?u Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine odvijao se sukladno Sporazumu izme?u Vlade Republike Hrvatske i Vije?a ministara Bosne i Hercegovine o ukidanju viza iz 2003. godine. Time se dokumentom dopušta prelazak granice uz predo?enje osobne iskaznice kao putne isprave.

''Nema dvojbe da takav na?in prelaženja granice omogu?ava bržu i lakšu grani?nu kontrolu i promet na grani?nim prijelazima'', konstatiraju u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova, te nagovještavaju skore izmjene takvog režima.

Kako poru?uju iz zvani?nog Zagreba, s datumom pristupanja EU, Hrvatska ?e po?eti s pripremama za što skorije pridruživanje državama ?lanicama elitnog evropskog kruga na ?ijem podru?ju se primjenjuje schengenski režim nadzora i kontrole državne granice.

''To ?e podrazumijevati i po?etak usvajanja standarda i pravila koji su bitno druga?iji od postoje?ih. Konkretno, kada je rije? o uvjetima prelaženja granice, to zna?i da ?e državljani tre?ih zemalja (izvan EU-a) morati imati valjanu putnu ispravu u koju ?e hrvatska grani?na policija morati pri svakom ulasku/izlasku, provode?i kontrolu, otiskivati ulazno/izlazni štambilj. Postoje?i na?in prelaženja državne granice izme?u Hrvatske i Bosne i Hercegovine tako ne?e biti mogu?e primjenjivati osim u slu?aju da bude izuzet od primjene pravila schengenskog režima'', kazali su AA u Ministarstvu.

No, za izuzimanje BiH od navedene obaveze, kako je pojašnjeno, bit ?e potrebno ishoditi jednoglasni pristanak svih ?lanica EU, odnosno Vije?a EU, a na postavljeni prijedlog države ?lanice, odnosno Republike Hrvatske.

''U interesu je Republike Hrvatske zadržati što je mogu?e otvoreniju granicu s Bosnom i Hercegovinom, isto kao i s Crnom Gorom i Srbijom. No, ništa manji interes ne postoji i kada je rije? o što bržem ispunjenju uvjeta za ulazak u jedinstveno Schengensko podru?je. Odluku o tom pitanju Hrvatska još nije donijela jer prije toga planira održati nekoliko sastanaka s predstavnicima Europske komisije (EK) i BiH'', zaklju?eno je.

Ugledni profesorFilozofskog fakulteta u Zagrebu dr. Žarko Puhovski kazao je u razgovoru za agenciju Anadolija (AA) da ?e granica Hrvatske i BiH biti najduža granica EU uop?e. Do sada je najduža bila poljsko-ruska granica.

''Sve je to Hrvatska imala sa Slovenijom i to je izazivalo veliki šok. Prvo, pograni?nom stanovništvu, a potom i ?itavom stanovništvu. Hrvatska ?e višestruko pooštriti mjere kontrole i privatnika, a i robe. To ?e otežati komunikaciju. Osim toga, imate Hrvate u BiH, Srbiji, Crnoj Gori, iako je to je ve?i problem za one koji misle nacionalisti?ki. Za mene je problem to što svi gra?ani BiH, Srbije i Crne Gore dolaze u situaciju da EU, koja bi na?elno trebala ozna?avati ukidanje granica i ublažavanja poteško?a u prometu, ovom dijelu svijeta predstavlja, zapravo, otežavanje komunikacije. To se prvi puta vidjelo kada je Slovenija ušla u EU'', kazao je Puhovski za AA.

Puhovski smatra da ovo pitanje mora biti stavljeno na dnevni red ili ?e ''hiljade ljudi iz BiH u narednim godinama patiti''.

"BiH mora hitno u?initi ono što Hrvatska nije u?inila kada je Slovenija prije deset godina ulazila u EU – mora zatražiti uvo?enje trake za putnike iz EU i one koji to nisu. Ta traka bi se ostavljala za susjednu državu. Mi u Hrvatskoj smo se godinama mu?ili na granici sa Slovenijom jer Hrvatska nije na vrijeme pregovarala o tome sa Slovenijom. ?ini mi se da BiH ponaša sada kao Hrvatska prije 10 godina. To ?e zna?iti gnjavažu za tisu?e ljudi u narednim godina", upozorio je Puhovski, smatraju?i da se malo govori o obi?nom životu.

Vlasti u Bosni i Hercegovini još nisu uputile zvani?no obavještenje gra?anima da li ?e se uvjeti putovanja i boravka u toj zemlji promijeniti i nakon 1. jula kada bi Hrvatska trabala da u?e u EU.

Nije uspio ni pokušaj novinara agencije Anadolija da od nekoliko državnih institucija u BiH dobiju informaciju koja bi dala odgovor na pitanja da li gra?ani sa bh. pasošima mogu o?ekivati promjene u uvjetima za prelazak granice sa Hrvatskom nakon 1. jula ili, pak, da li s hrvatske strane dolaze naznake da ?e do promjena u režimu prekograni?nog kretanja do?i.

Analiti?ari isti?u kako sama ?injenica o neupu?enosti državnih organa dovoljno govori koliko se ovom problemu nedovoljno pristupa.

Nakon što smo upit poslali Ministarstvu vanjskih poslova (MVP) BiH, odgovorio je šef Službe za odnose s javnoš?u Nebojša Regoje:

''Za pitanja iz vašeg upita nadležna je Komisija za integralno upravljanje granicom, odnosno gospodin Miro Džakula, i njegov zamjenik Pešto iz Ministarstva sigurnosti, dok MVP BiH nema nadležnosti za ova pitanja''.

Ista pitanja pokušali smo proslijediti Džakuli, ali je od glasnogovornika Uprave za indirektno oporezivanje BiH, ?iji je Džakula, tako?er, direktor, stigao odgovor ''kako je za odgovore nadležna Grani?na policija BiH".

Me?utim, glasnogovornica Grani?nepolicije Sanela Dujkovi? je „predložila" da odgovor tražimo od ve? spomenutog Ministarstva vanjskih poslova BiH, ?ime se krug tradicionalnog balkanskog ''prebacivanja loptice'' zatvara.

''S obzirom na ?injenicu da se radi o problematici koja je ure?ena bilateralnim sporazumom Republike Hrvatske i BiH, predlažemo da odgovor na ovo pitanje tražite od nadležnog Ministarstva vanjskih poslova BiH. Grani?na policija BiH je agencija za provo?enje zakona i podzakonskih propisa i me?unarodnih ugovora. Grani?na policija BiH ne raspolaže saznanjima da je pokrenuta inicijativa za izmjenu odredbi Sporazuma izme?u Vije?a ministara BiH i Vlade Republike Hrvatske od 05. decembar 2003. godine koji regulira pitanje prelaska državne granice s li?nom kartom'', odgovoreno nam je.

Stvaranje nove regije sa sjedištem u Beogradu

Profesor Puhovski objašnjava da se regija Zapadnog Balkana od 1. jula redefinira i da Hrvatska više ne pripada regiji.

''To je ono što ljudi nikako da razumiju. Sada imamo novu regiju kojoj je nedvojbeni centar Beograd. To ima raznih politi?kih implikacija. Predstavnici me?unarodnih institucija za ovaj dio svijeta ve? idu u Beograd. Jer ?e Hrvatska biti pod upravom EU. S jedne strane, ?itava regija ?e biti odsje?ena od Zapada. S druge, bit ?e uspostavljena unutrašnja orijentacija na Beograd kao centar. S tre?e strane, svaki politi?ar ?e znati da put kroz EU ide kroz Zagreb. To su shvatiti svi, osim predsjednika Srbije Tomislava Nikoli?a'', objašnjava Puhovski.

(anadolija)

Pro?itajte i.....

Written on 28/02/2013, 17:37 by admin
molba-za-zivot-nedzadova-bolest-se-ponovo-aktiviralaBaš kad smo se ponadali da je izlje?enje Nedžada Beširevi?a ve? blizu, njegovo zdravstveno stanje se pogoršalo. Bolest se ponovo aktivirala i Nedžad ?e narednih mjesec dana ponovo mora...
Written on 10/05/2013, 19:13 by emir
ako-ovo-radite-dok-vozite-skratit-cete-vijek-svom-automobilu-i-do-7000-kilometaraStil vožnje itekako uti?e na vijek trajanja automobila. Postoji jedna navika koju ima ve?ina voza?a, a nipošto nije dobra. Navika voza?a da odmaraju nogu na pedali kva?ila ili da pre?esto ko...
Written on 18/01/2013, 19:33 by admin
sipa-priprema-akciju-hapsenja-poznatih-osoba-u-bihDržavna agencija za istrage i zaštitu BiH (SIPA) ?e uskoro pokrenututi jednu od najve?ih akcija do sada, a hapšenja ?e voditi i do nekih poznatih osoba, objavio je Ve?ernji list pozivaju?i se...
left

Zabava

Linkovi