webPortal STIJENA

Predsjedavaju?i Predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegovi? tokom

ve?erašnjeg obra?anja na sve?anoj akademiji povodom Dana 505. viteške brigade u Bužimu istakao je da je "u nemogu?im uslovima brutalne agresije i nametnutog embarga, naš narod je, gotovo goloruk, ali uvjeren u pravednost svoje borbe, stao u odbranu svoje domovine", javlja Anadolija.

"Sve budu?e generacije patriota ove države pamtit ?e to ostvarenje. Naša borba je bila pravedna. Istina je bila naše najja?e oružje. Dostojanstvo je bilo prva linija naše odbrane. Današnji dan je dan ponosa. Ali i dan tuge. Dan suosje?anja sa onima koji su izgubili svoje sinove i k?eri. Dan sje?anja na najhrabrije sinove Bosne i Hercegovine", naveo je Izetbegovi?.

?estitaju?i Dan 505. viteške bužimske brigade, Izetbegovi? je naveo je da je njen ratni put, put slave i pobjeda, put nesebi?nog junaštva i stradanja: 471 bužimski heroj ugradio je svoj život u temelje slobode.

"Njihova je vje?nost. Naša je obaveza da ih ne iznevjerimo. Da Bosnu i Hercegovinu, zemlju slobodnih i ponosnih ljudi, ?uvamo i o?uvamo za generacije koje dolaze. Svaki put kada u?im Fatihu na mezaru bosanskih heroja, poput rahmetli Izeta Nani?a, pitam se jesmo li ispunili njihov emanet. Pitam se ide li Bosna i Hercegovina u pravom smjeru kojim bi oni bili zadovoljni. Puno toga je ura?eno u proteklih skoro dvije decenije", ocijenio j Izetbegovi?.

Predsjedavaju?i Predsjedništva BiH istakao je da je potrebno uraditi još mnogo toga da bismo osigurali budu?nost za koju su se najbolji me?u nama borili, i dali svoje živote.

"Oni su se borili za opstanak ove zemlje u kojoj smo ro?eni, za o?uvanje tradicionalnih vrijednosti uz koje smo odgojeni, za ponos i dostojanstvo bosanskog ?ovjeka. Ni za jednu od tih vrijednosti ne možemo re?i da je definitivno odbranjena i da ponovo ne može biti dovedena u pitanje. Postoje tri bitna zadatka ?ijim ostvarenjem ?emo najbolje ispuniti obavezu koju imamo prema našim herojima", zaklju?io je Izetbegovi?.

Naglasio je da je prvi o?uvanje cjelovitosti i teritorijalnog integriteta naše države.

Svako malo nam, naveo je Izetbegovi?, prijete referendumima o otcjepljenju, razdruživanjem, novim podjelama, tre?im entitetom.

"Zato ho?u upravo odavde, iz herojskog Bužima, da im jasno i glasno poru?im: Od toga nema ništa! Nema referenduma, nema razdruživanja, nema novih podjela, nema tre?eg entieta. Mogu pokušati prevariti još ponekog zanesenog bira?a na oktobarskim izborima. Ali nas ni prevariti ni uplašiti ne?e. Bosna i Hercegovina je pobijedila. I uvijek ?e da pobijedi. Uprkos svim prošlim, sadašnjim i budu?im pokušajima da je unište. Poštova?e Bosnu i Hercegovinu, njen integritet i suverenitet", naglasio je Izetbegovi?.

Jer ako je potcjene, dodao je predsjedavaju?i Predsjedništva BiH, ako potcjene njenu snagu, njen prkos i ponos, "to ?e im se ponovo obiti o glavu".

"Ima u našem narodu izreka: „Voda odtje?e, a stijena ostaje." Bosna je stijena koja se ne može razbiti. Od nju su svi njeni neprijatelji razbili glave. Dušmani ove zemlje su prolazni – kao mutna voda koja ?e ote?i. Prolazni su oni koji pokušavaju kreirati haos i bezna?e. Za nekoliko decenija ne?emo ih se više ni sje?ati", poru?io je Izetbegovi?.

Vrijeme je na strani onih koji vole ovu zemlju, istakao je, "onih koji grade zajedni?ku budu?nost, onih koji rade za napredak Bosne i Hercegovine, onih koji je žele vidjeti u zajednici evropskih demokratskih država, prosperitetnu i sigurnu, pod okriljem Evropske unije i NATO saveza".

Predsjedavaju?i Predsjedništva BiH ocijenio je da se "možda ponekad ?ini da sve ovo traje predugo: Sve nas frustriraju stagnacija i zastoji, krize i prepirke".

"To upravo i jeste cilj onih koji kreiraju te krize, taj haos i bezna?e. Oni žele da one koji ovu zemlju vole obeshrabre, da ih izmore. Budite uvjereni da se mi koji gradimo budu?nost ove zemlje nikada ne?emo umoriti. Niti ?emo ikada popustiti pred tim pritiscima. Mi na to nemamo pravo. Mi nemamo alternativu. Samo ?emo uložiti još ve?e napore da završimo posao koji smo zapo?eli. Svi ti drski i bahati napadi na nas i našu zemlju nas samo ?ine ja?im", poru?io je Izetbegovi?.

Drugi zadatak je, ocijenio je Izetbegovi?, da nastavimo proces ja?anja države.

Kompletna državna struktura mora biti, zaklju?io je, osnažena kadrovima koji su sposobni, iskusni i patriotski opredjeljeni.

"Paljevinu zgrade Predsjedništva i zastave Bosne i Hercegovine ne?e sprije?iti oni koji su ratovali protiv ove države. A na ?elnim pozicijama u državnim sigurnosnim agencijama skoro da i nema Bošnjaka. Zaustavljene reformske procese moramo odblokirati mudrom politikom. Nezrela, naivna i nadobudna politika je i dovela do sadašnjeg zastoja. Bog ?e suditi po namjerama. Istorija sudi po rezultatima. Zbog onih koji su htjeli više, svi smo dobili manje – bez obzira na njihove namjere. Obe?avali su nemogu?e, zbunjivali narod, urušavali pozitivne reforme, usporili nas. Rezultati njihove vladavine suprotni su obe?anjima koja su davali", rekao je Izetbegovi?.

Tre?i zadatak, poru?io je Izetbegovi?, je da osiguramo održiv i pravedan ekonomski razvoj koji je u interesu sadašnjih i budu?ih generacija.

"Moramo graditi ekonomiju s više boljih radnih mjesta i ve?om društvenom jednakoš?u. U narednih osam godina mora biti kreirano 100.000 novih radnih mjesta u Bosni i Hercegovini. Tu viziju možemo ostvariti ako iskoristimo prednosti koje imamo i prilike koje nam se pružaju. Imali smo osam loših godina, osam godina zastoja. Moramo osigurati da narednih osam godina budu godine razvoja, napretka i prosperiteta.Svaki put kada se na?emo pred teškim dilemama trebamo se vratiti izvoru sa kojeg smo krenuli", zaklju?io je Izetbegovi?.

Naglasio je da je ono za što smo se od po?etka borili - dostojanstvo.

Pri?a o našoj borbi, naveo je Izetbegovi?, je pri?a o odbrani našeg ponosa i dostojanstva.

"Branili smo naše pravo na život, na slobodu, jednakost i ravnopravnost. Branili smo i ja?ali našu državu. Stvarali smo prostor za afirmaciju naše vjere i našeg identiteta. Ta borba nije završena. Ona traje i danas. Danas je to borba protiv nezaposlenosti koja ponižava ljude, naro?ito mlade ljude. To je borba za ure?eno društvo, državu i ekonomiju koji ?e pružiti istinsku šansu našoj djeci i osigurati im da žive u blagostanju", naglasio j Izetbegovi?.

Borba je to protiv laži i izdaje, poru?io je Izetbegovi?: Protiv pokušaja da se istina izvitoperi, da se istina i laž izjedna?e, da se svako vrijedan i zaslužan u našem narodu iskompromituje.

Suo?avamo se, naveo je, sa stotinama problema i izazova.

"Sto pitanja traži sto odgovora. Ali ako bismo sve te odgovore trebali svesti na jednu rije?, onda bi ta rije? bila jedinstvo. Jedinstvo Bošnjaka, jedinstvo svih patriotskih snaga u Bosni i Hercegovini. Jedinstvo koje ?e nam vratiti snagu – snagu koja ?e nam vratiti poziciju u parlamentima i vladama, na mjestima na kojima se odlu?uje o našoj i sudbini naše djece. Bošnja?kom narodu je potrebno politi?ko jedinstvo", naveo je Izetbegovi?.

Potrebno je da se okupimo oko politi?ke opcije, zaklju?io je Izetbegovi?, koja ima snagu uvjerenja, koja ispravno tuma?i šta je u najboljem interesu našeg naroda i koja ?vrsto zastupa te interese u politi?koj areni.

"Zrelost i jedinstvo – to je naš dug prema braniocima Bosne i Hercegovine", poru?io je Izetbegovi?.

Predsjedavaju?i Predsjedništva BiH danas je prisustvovao i polaganju kamena temeljca za izgradnju islamskog kulturnog centra u Bužimu.

(Anadolija

Pro?itajte i.....

Written on 24/01/2013, 16:31 by admin
zene-vise-piju-nakon-udajeIstraživanje je pokazalo da udane žene konzumiraju više alkohola od neudanih, a na to ih navode muževi Pri?a je jednostavna - žene nakon udaje konzumiraju više alkohola od neudanih, dok ...
Written on 04/08/2015, 21:03 by emir
izet-nanic-heroj-oslobodilackog-rataIzet Nani?, sin Rasime i Ibrahima, ro?en je 4. oktobra 1965. godine u Bužimu. Bio je drugi od njihovih sedam sinova. Do 1992. godine radio je kao aktivno vojno lice u JNA. Po?etkom agresije na Bosnu ...
Written on 14/06/2016, 23:20 by emir
u-naselju-kaljkovici-u-funkciju-stavljena-ulicna-rasvjetaPrije dva mjeseca u naselju Kaljkovi?i realiziran je projekat Elektrodistribucije u okviru kojeg je niskonaponska mreža sa drvenim banderama postavljenim još davnih 80-tih godina  zamjenjena ...
left

Zabava

Linkovi