webPortal STIJENA

Urednica na RTV-u USK-a Biha? Gorica Buki? novinarka je ve? punih 25 godina, aktivna je u društvu, predsjednica je Upravnog odbora Udruženja roditelja koji se bore protiv droga, a i sama je prošla dugogodišnji pakao sa vlastitim djetetom kojeg je izvukla iz ?eljusti narkomanije.

O svom slu?aju ona pri?a otvoreno, za razliku od mnogih, a to ?ini jer smatra da ova tema nipošto ne smije biti tabu.

- Uvijek se ?ovjeku teško vratiti na ono što je iza. Borba je bila dugotrajna, ali hvala Bogu isplatila se. Samo roditelji koji su prošli kroz sli?no iskustvo znaju šta zna?i pro?i ovozemaljski džehenem. Niste ni svjesni koliko godina pro?e u toj svakodnevnoj iscrpljuju?oj borbi za život najvrednijeg što svaki roditelj ima – djeteta. Bilo je tu svega, rekla bih – bilo, ne ponovilo se.

- Mislim da nikada nije bilo toliko droge na ulicama i toliko mladih koji shvataju da im je jedini izlaz lije?enje. Zato je velika važnost prevencije od najranije dobi. Ako tu zakažemo kao društvo, onda ?emo dugo biti žrtve svi, i roditelji i djeca i društvo u cjelini, kaže za sarajevsko Oslobo?enje Gorica Bukovi?.

Šta porodica može poduzeti, teško je re?i, kaže te nastavlja: "Ja bih rekla, prije svega, voditi ja?u kontrolu gdje su i s kim su nam djeca. Ne kupovati ljubav i vrijeme novcem, djecu od najranije dobi uklju?ivati u sportske, kulturne i druge aktivnosti. Ne dozvoljavati da dugo borave van ku?e a da ne znaju gdje su. Jednostavno, baviti se svojom djecom".

Društvo, odnosno organi gonjenja, u posljednje vrijeme razbijaju velike kriminalne skupine i zapljenjuju ogromne koli?ine narkotika, što pokazuje da oni koji zara?uju na krvi naše djece i njihovim životima ne miruju, naglašava Gorica Bukovi?.

Što se ti?e iskustva u suradnji sa državnim institucijama u vezi sa narkomanijom, ona smatra da "organi gonjenja imaju ružan odnos prema djeci koja su u narkomaniji, ne shvataju?i da su to bolesni ljudi, koji trpe najviše".

"Ta stigmatizacija umnogome otežava i ovisnicima i roditeljima, ali i udruženjima da imaju još bolje rezultate. Porodice se raspadaju, osiromašuju, jer ih ovisnici iscrpe do kraja. Samo pravim pristupom mogu se pomjerati granice, jer nije više sramota imati ovisnika u porodici, sramota je ne poduzeti ništa da se ta osoba izlije?i. Naravno, ako postoji volja i želja ovisnika za odlaskom u terapijsku zajednicu", kaže.

Unsko-snnski kanton je osramo?en ?injenicom da su i neki najviši policijski zvani?nici bili odgovorni zbog organizovane trgovine narkoticima. Kako se Vi kao majka osje?ate zbog toga? Jeste li bili šokirani kada se saznalo koliko su narkodileri zašti?eni?

- Ja ?u samo re?i da taj moj šok traje i danas. To je ?injenica kad sam shvatila da sam prepuštena na milost i nemilost onih koji su mi pretukli dijete. Iako je to prijavljeno, niko nije odgovarao. Zašto? Pitala sam se i nakon što je sudac mog sina osudio na tri mjeseca zatvora, koja je odležao, a tvrdim i sada da je nevin. Ako je neko registrovani ovisnik, dakle bolesnik, tu?i bolesnika za mene je prestrašno, pogotovo što je tada bio u fazi lije?enja i trajne apstinencije. Ja sam danas ponosna majka, zato i dajem sebe u stalnim kontaktima sa roditeljima ovisnika, da znaju da nisu sami i da je neko prošao iskustvo koje oni, nažalost, prolaze.

Koliko poznajete roditelja da su ?lanovi Udruženja i koliko je kod svakog ista, ili gora pri?a, sa djetetom ovisnikom?

- Udruženje Ruka-ruci u Biha?u djeluje u cijelom kantonu, za nas su prioriteti jasni, ovisnici i roditelji koji trebaju našu podršku i pomo?. Naša vrata i srca su otvorena za svaki vid pomo?i. Ponosna sam na sve što se u?inilo, pa i onda kada su ti mladi ljudi napuštali terapijske zajednice, mnogi su i na izdržavanju višegodišnjih kazni za u?injena krivi?na djela. Razgovaramo sa roditeljima, broj onih koji su nam se obratili za pomo? svakim danom je ve?i. Mi smo tu da pružimo ruku bez osuda i predrasuda.

Šta roditelji mogu tu u?initi?

- Roditelji se moraju boriti za svoju djecu, dati im podršku i podržati kada potraže pomo?. Svakako, kako se radi o onima koji su, nažalost, zastranili do te mjere da ne žele pomo?, treba stisnuti srce i djelovati na na?in da ih pustite da do?u do dna, jer samo tada ?e pristati na pomo?. Treba im pokazati granicu preko koje se ne može, jer mnogi roditelji izgube zdravlje vrte?i se stalno u krugu laži i manipulacija ovisnika. Imovina i imetak pri?a su za sebe, istope se kao led na suncu.

Mnogi se dive Vašoj hrabrosti da izi?ete otvoreno u javnost i o svemu govorite, ali ve?ina, ipak, šuti. Zašto?

- Mislim da su šutnja i guranje glave u pijesak odnijeli i previše mladih života i daje vrijeme da se tome stane ukraj. Roditelji se okrivljuju, preispituju, a ustvari nisu krivi. Šta da rade mladi danas u okruženju koje je puno bezna?a i sivila u kojem samo malobrojni mogu bez stresa platiti ra?une, rate kredita i živjeti dostojno ?ovjeka. Ko ?e tim ljudima dati posao? Kako da osnuju porodice? Pa danas mladi sa 30 godina još žive sa roditeljima i od njih traže marku za kafu i novac za cigarete. Gdje je tu perspektiva? Šta im ostaje kako bi dokazali adekvatnost, jer nagomilani bijes i frustracije su ogromne.

Vi svakog dana komunicirate sa gra?anima i putem radija. Da li bi i neka help linija za roditelje bila od koristi?

- Moj posao je dobra prilika da upravo kroz dugogodišnje iskustvo podijelim sa njima dobro i zlo. Ljudi mi vjeruju, znaju da sam dobronamjerna, a pomo? traže roditelji i van Kantona jer su prepoznali bol i težinu svega kroz šta je moja porodica prošla. A linija za pomo? je dobra ideja, pa ?emo je razmotriti, mada u Kantonu svi znaju gdje nas mogu na?i i na kojina?in kontaktirati. Muharem Lipova?a je predsjednik Udruženja, imamo Facebook stranicu, a i oboje imamo profil na ovoj društvenoj mreži gdje smo dostupni roditeljima.

Na kraju, Vaša poruka roditeljima ovisnika, kojih ima mnogo širom BiH?

- Niste sami, glavu gore, zajedno možemo mijenjati stvari nabolje i ukazati našoj djeci ili našim bližnjima da se iz droge može iza?i uz dobru volju i podršku okoline, prije svega ljudi koji su prošli kroz ono kroz šta vi sada prolazite. Meni se mogu obratiti kad god žele, znaju gdje me mogu na?i. Sa roditeljima, ina?e, održavam radionice upravo kako bi ih uputila na terapijske zajednice i ljude koji im mogu pomo?i.

(oslobo?enje)

Pro?itajte i.....

Written on 16/06/2013, 10:50 by emir
jeste-li-znali-da-je-cuvarkuca-prirodni-lijek-za-mnoge-bolesti?uvarku?a je višegodišnja biljka koja može da naraste i do 30 centimetara. Što se ti?e njenog opstanka u prirodi, veoma dobro podnosi i niske i visoke temperature. Otporna je na sušu, j...
Written on 28/12/2012, 13:31 by admin
ljekari-u-soku-nakon-srcanog-udara-zaboravio-sopstveni-i-poceo-da-prica-drugim-jezikomEnglez koji je tokom Drugog svjetskog rata boravio u Velsu, ali nikada nije nau?io velški, nakon sr?anog udara progovorio je upravo tim jezikom, prenosi Daily Mail. Alun Morgan (81) 1944. godine bio j...
Written on 04/04/2014, 14:02 by emir
fatih-seferagic-odbio-da-se-bavi-muzikom-pored-ponude-od-30-miliona-dolaraArapske medijske ku?e koje se bave muzikom, sa 30 miliona dolara ponudili su Fatihu Seferagi?u saradnju, našta je Fatih odbio. Fatih Seferagi? rodom je iz Bosne i Hercegovine, a ro?en je u Njema?koj...
left

Zabava

Linkovi