webPortal STIJENA

Ljudski rod sve je gluplji

Kad bi se stanovnik drevne Atene pojavio me?u nama, vjerojatno bi bio najpametniji, imao bolje ideje i pogled na svijet

Istraživanje doktora Geralda Crabtreea sa sveu?ilišta Stanford pod nazivom "Naš krhki intelekt", objavljeno u dva dijela pokazalo je da je ljudski rod sve gluplji i stvari se ne?e zna?ajnije popraviti sve dok znanost ne bude ja?e napredovala.

Dr. Crabtree smatra da naši geni uz moderni tehnološki razvoj uti?u na to da ?ovje?anstvo postaje "sve gluplje", a to objašnjava ?injenicom da su mutacije uticale na dobar dio od oko 5.000 gena koje ozna?ava bazom ljudske inteligencije. Zbog toga je, kako navodi, moderan ?ovjek manje inteligentan od svojih predaka. Dakle, nije rije? samo o televiziji i internetu za koje mnogi okrivljuju sve ve?u idiokraciju oko nas.

"Nova dostignu?a u genetici, antropologiji i biologiji pokazuju da veliki broj gena ima utjecaj na naše intelektualne i emocionalne sposobnosti, što ih ?ini genetski veoma ranjivim. Analiza u?estalosti mutacija na genima kod ljudi ukazuje na to da definitivno gubimo te sposobnosti", navodi doktor Crabtree u drugom dijelu istraživanja, dodaju?i da mnoge mutacije utje?u na to da se ljudski rod sve teže snalazi u pojedinim situacijama, koje našim pretcima ne bi predstavljale problem.

"Kada bi se neko iz drevne Atene pojavio me?u nama, vjerujem da bi bio najpametniji, boljeg pam?enja, imao bi brojne ideje i mnogo bistrijim pogled na važne stvari. Mislim da bi bio i daleko emotivno najstabilniji od nas, naših prijatelja i kolega", kaže dr. Crabtree u prvom dijelu svog istraživanja.

Dr. Crabtree dalje navodi da je ?ovje?anstvo svoj intelektualni vrh dostiglo još prije dvije do šest tisu?a godina, ali da se usprkos "ranjivosti genoma" sadašnje društvo ?vrsto drži zahvaljuju?i prednostima modernog obrazovanja, koje omogu?ava da se društvena dostignu?a brzo i lako šire na sve njegove ?lanove.

metro-portal.hr

Pro?itajte i.....

Written on 12/01/2014, 14:57 by emir
muslimani-obiljezavaju-rodendan-poslanika-muhammeda-asMuslimani širom Balkana ve?eras u?enjem mevluda obilježavaju ro?endan Božijeg poslanika Muhammeda, a. s., i prigodnim programom prisje?aju se njegovog ro?enja, života i vjerovjesn...
Written on 06/02/2013, 16:39 by admin
susret-premijera-erdogana-sa-madaricom-koja-je-presla-na-islamPremijeru Recep Tayyip Erdoganu je u Ma?arskoj poklonjen Kur'an sa prevodom na ma?arski jezik. Ma?arica Timea Molner, koja je novo primila islam, prilikom susreta sa Erdoganom u hotelu u kojem je...
Written on 13/11/2014, 21:55 by emir
safari-u-zambiji-pogledajte-kako-se-mladi-slon-spasio-od-napada-14-lavovaTrenutak kojeg ljudi rijetko imaju priliku vidjeti snimili su skupina novinara na safariju u Zambiji, objavio je New York Post. Naime, mladun?e slona, odlutalog od majke, napada mesa gladni lavovi. -...
left

Zabava

Linkovi